Staklo

VRSTE I PRIMJENA

Pod IZO-staklom podrazumijevamo stakleno tijelo u obliku ploče koje je sastavljeno od dvije ili više ploča stakla koje su duž svoga opsega sljepljene s metalnim, plasticnim ili drugim profilom te zaptivene na način da se onemogući razmjena zraka ili plina iz međuprostora IZO-stakla sa zrakom iz prostora oko IZO-stakla i obrnuto. Rok trajanja mu je 25-30 godina uz nepromjenjenu djelotvornost.

Struktura IZO stakla
A. staklo
B. međuprostor (zrak ili plin)
C. okvir
D. upijač vlage - molekular
E. prvi zapitivač
F. drugi zapitivač
G. toplinska izolacija i K-Faktor IZO stakla

Najvažnija svojstva stakla su:

• jednaku vrijednost toplinske izolacije
• zadane vrijednostl prolaska energije
• zadane vrijednosti prolaska svijetla
• bistrinu i čistoću unutarnjih stakla
• pravilan odraz slike okoliša
BESPLATNI INFO TELEFON 0800 77 80, Staklarstvo Sisak, Barice Rapić 3 (obilaznica), 44000 Sisak, Tel: +385 44 543 136, Fax: +385 44 549 959, info@staklarstvo.com
Copyright © Staklarstvo 2011. Sva prava pridržana.