Gradnja ograde trebala bi biti posve jednostavan građevinski projekt, ali ukoliko ne obratite pažnju na ovih nekoliko zamki, mogli biste svoj projekt rekonstruirati dodatnih nekoliko puta prije no što dođete do konačnog rješenja koje vas zadovoljava.

Mnogi se danas sami upuštaju u gradnju ograde sa gredama, jednostavnom žicom i sličnim materijalima, ali to su privremena rješenja koja vas neće zadovoljiti na dulje vrijeme, niti će vašoj nekretnini dati na vrijednosti!

Pomoći ćemo vam kako pravilno projektirati vašu novu ogradu, te kako paziti na moguće pogreške pri gradnji, radili ju sami ili s nama; iako smo sigurni da je ovakav projekt bolje prepustiti profesionalcima!

 

  1. Napravite jake potporne stupove i snažnu konstrukciju, posebno na uglovima – pazite pritom da nije premalena konstrukcija, ali i da je voljno ukopana u zemlju.

 

  1. Pogrešan odabir konstrukcije koja je za vaše podneblje može stvarati probleme; teritorijalno, ali i vezano za vremenske prilike – razmišljajte o padalinama, silini vjetra i učestalim izmjenama termperature.

 

  1. Ravna linija vaše ograde – ukoliko je brdovito tlo ili se radi o nagibu, vodite računa da se ono izravna s osi i da postoje kosine potpornih zidova, jer će one umanjiiti ili posve izbjeći mogućnost zakošenja ili propadanja.

 

  1. Ušteda na materijalima ili kompletnom sistemu proizvoda, u ovom slučaju ograde, kasnije može stvarati probleme jer je nekvalitetna – dobra cijena ne znači i dugoročno rješenje. Gradite odmah za dulji vremenski period.

 

  1. Pazite da niti jedan dio ograde nije opušten ili izgrađen s pogrešnim, odnosno zamjenskim elementima – koristite isključivo materijale koji su po propisu i po projektu. U protivnom će vaša ograda počet propadati, njihati se i narušavat će sigurnost gdjegod se nalazila.

 

  1. Izradite detaljan plan unaprijed – fotografirajte zatečeno stanje, skicirajte planski gdje biste željeli ogradu i koliko visoka želite da je ista. Razmišljajte gdje će biti vrata, na koju stranu će se otvarati, da li postoji bočno ili krilno otvaranje, gdje će biti stup sa zvonom i sandučićem. Kad krenete graditi teško će se mijenjati detalji izvedbe i konačno rješenje!

 

Savjetujte se u kojim mjerama odabrati novu ogradu, koliko i gdje ostaviti minimalni prostor, koje visine i vrste odabrati za koje rješenje prema prijedlozima koji su dostupni u našem katalogu proizvoda!

 

Gradite s nama svoju ogradu!